by Majlis Belia Brunei for Pusat Belia Bandar Seri Begawan

Book now


About

Majlis Belia Brunei (Brunei Youth Council) adalah badan sukarela dan berperanan serta bertanggungjawab sebagai agen belia selaku penghubung, penyelaras, perunding dan seumpamanya di antara golongan belia Brunei dan pihak-pihak yang berkepentingan.


Opening hours

Monday 8:00 am - 12:00 pm
2:00 pm - 6:00 pm
7:00 pm - 10:00 pm
Tuesday 8:00 am - 12:00 pm
2:00 pm - 6:00 pm
7:00 pm - 10:00 pm
Wednesday 8:00 am - 12:00 pm
2:00 pm - 6:00 pm
7:00 pm - 10:00 pm
Thursday 8:00 am - 12:00 pm
2:00 pm - 6:00 pm
7:00 pm - 10:00 pm
Friday 8:00 am - 12:00 pm
2:00 pm - 6:00 pm
7:00 pm - 10:00 pm
Saturday 8:00 am - 12:00 pm
2:00 pm - 6:00 pm
7:00 pm - 10:00 pm
Sunday 8:00 am - 12:00 pm
2:00 pm - 6:00 pm
7:00 pm - 10:00 pm